Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü


Kuruluşu
Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü olarak İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak hizmet vermekte iken 22.11.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü adı altında Marmaris Cruise Port Liman İşletmeciliğine ait binada ve bağlantısı Dalaman'da bağlantısı Dalaman Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği olarak faaliyet yürütmektedir.

Faaliyet Alanı
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayanarak yurt dışından Türkiye'ye, Türkiye'den yurt dışına yönelik veya ülkemizden çeşitli yollardan yapılan uyuşturucu ve nükleer madde, her türlü ulusal ve uluslar arası kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili istihbarı bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu tür faaliyetleri önlemek için gerekli tedbirleri almak,

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda, diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturması için gerekli bilgileri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlamak, istihbarat ve risk analizi yapmak,

Bölge Müdürlüğümüzden, resmi kuruluşlar ve diğer şahıslardan Müdürlüğümüze intikal eden ihbarların kayıt, takip ve sonuçlandırılması,

Müdürlüğümüzce veya diğer kurum/kuruluşlarla ortaklaşa müdahil olunan kaçakçılık fiillerine karışan şüphelilerin gözetim altına alınması, ifadelerine başvurulması,üst araması, hastaneye sevk ve nezarathaneye alınma işlemleri, 01.05.2006 tarih ve 25832 sayılı resmi gazetede yaymlanan adli kolluk yönetmeliği, adli ve önleme aramaları yönetmeliği, adli ve önleme aramaları yönetmeliği, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ifa edilmesi,

Kaçakçılıkla mücadele alanında etkinliğinin sağlanması; merkez taşra koordinasyonunu arttırılması, bölgesel ve genel kaçakçılık haritasının çıkarılması amacıyla tanzim edilen Müdürlüğümüzün üç aylık bölgesel kaçakçılık değerlendirme raporunun düzenlenerek Bölge Müdürlüğü Makamına intikal edilmesi,

Bölge müdürlüğü Makamınca verilen benzeri görevleri yerine getirmektir.

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan, Muğla ili sınırları içerisinde Dalaman, Milas Havalimanı, Bodrum Gümrük Müdürlüğü, Fethiye Gümrük Müdürlüğü, Marmaris Gümrük Müdürlüğü, Datça Gümrük Müdürlüğü  görev sahaları ile 1120 km uzunluğunda bulunan Muğla ili sahil şeridinde 2 binek oto ve 1 takip aracı ile istihbarat, araştırma, soruşturma ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kaçakçıkla mücadelede diğer adli kolluk birimleri ile de işbirliği içinde çalışmaktadır.

Türkiye'nin heryerinden aranabilen 136 Gümrük İhbar Hattına, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü telefon ve e-posta aracılığı ile iletilen bütün ihbarlar değerlendirilmektedir.İletişim
Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Marmaris/MUĞLA
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : marmarisgumrukmuhafazakacakcilikveistihbaratmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                   e-posta    : marmariskim@gtb.gov.tr

Tel           : (0 252) 412 14 62
Fax          : (0 252) 412 16 80