Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü


Kuruluşu

Müdürlüğümüz 1981 yılında İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Dalaman Gümrük Başmemurluğu olarak kurulmuş, 15.01.1989 tarihinde Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlanmıştır. 1993 yılında 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne yükseltilerek ismi Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız taşra teşkilatının yeniden örgütlenmesine ilişkin 22/12/2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Kararname ile Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri olmak üzere iki ayrı Müdürlük olarak yürütülen hizmetlerin tek Müdürlük çatısı altında birleştirilmiş olması nedeniyle Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ile Dalaman Gümrük Muhafaza Müdürlüğü birleşerek tek Müdürlük çatısı altında Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak 05/01/2012 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.


Sınıfı
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.


Faaliyet Alanı
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Yörenin turistik olması nedeniyle, yabancı yolcu giriş çıkış işlemleri özellikle Nisan-Ekim aylarında olmakla birlikte yoğun bir seviyede sürmektedir. Buna bağlı olarak da triptik işlemleri ile giriş yapan araç sahiplerinin söz konusu araçlarını geçici bir süre için bırakabildiği bir sundurmaya sahiptir. Diğer taraftan, ATA Karnesi muhteviyatı eşyaların giriş çıkış işlemleri de yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz, İhtisas Gümrük Müdürlüklerinin yetkisine giren işlemler dışında Gümrük Yönetmeliğinin her türlü ithalat, ihracat, transit ve yolcu işlemleri, gemi takip programı ile gemilerin geliş-gidiş kontrolleri, gelen-giden uçakların geliş-gidiş kontrolleri, kaçakçılığı önleme ve izleme işlemleri, kaçakçılık veri bankası ve adli kolluk işlemlerini yürütmek yetkisine haiz bulunmaktadır.

İletişim
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Dalaman Havalimanı
Muğla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : dalamanhavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       dalamanhavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                  e-posta: antdalgm@gtb.gov.tr
Tel      : (252) 792 52 05
Faks   : (252) 792 52 06