Marmaris Gümrük Müdürlüğü


Kuruluşu
İdaremiz, 14.09.1953 tarihinde 4/140 sayılı BKK ile Giriş-Çıkış Hudut Kapısı olarak Kemeraltı Mahallesi Hacı Sabri Sokak Barbaros Caddesi Marmaris'te hizmet vermeye başlamıştır.Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik (18.09.1999/23820 t.s. R.G.) ile kaldırılan Merkez İdare Memurluğu ve Marmaris Yat Limanı Gümrük İdare Memurluğu 99/21 sayılı genelgeyle birleştirildiğinden idaremiz “Marmaris Gümrük Müdürlüğü” adıyla faaliyet göstermektedir.   

Marmaris Gümrük Müdürlüğü, 2011 yılına kadar Mülga İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü bir dönem de yine Mülga İzmir Başmüdürlüğü bağlantısı olarak faaliyet yürütmekte iken 29.11.2011 tarih 2011/2474 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (22.12.2011/28150 t.s.R.G.) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kurulması ile birlikte Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Bilahare; Marmaris Gümrük Müdürlüğü’nün, 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (18.08.2014/29082 t.s.R.G) ile Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanması kararlaştırılmış ancak, Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Kurulmasına ilişkin Kararın ekli listesinde belirtildiği üzere, Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu bölge müdürlüğüne bağlı Denizli Personel Müdürlüğünün 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesi ile 509 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının “c” bendi çerçevesinde kapatılmıştır. Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün kapatılması üzerine 24.07.2019/70 gün/sayılı Bakanlık Onayı ile yeniden Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Sınıfı
Marmaris Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanı

İdaremize 70 km uzaklıkta olan Datça Gümrük Müdürlüğü, 2017 yılına kadar Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyet yürütmüş ise de Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.12.2017/30077928 gün/sayılı yazılarına istinaden 2017 yılında kapatılmış ve Bakanlık Makamının 27.04.2018/32749960 gün/sayılı Onayı ile 2018 yılında, Datça Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği olarak Marmaris Gümrük Müdürlüğüne bağlanmıştır. İdaremize 50 km uzaklıkta olan Bozburun Geçici Deniz Hudut Kapısı ise, 25.09.2009 tarihli İçişleri Bakanlığının Olur’u ile turizm sezonunda 15 Nisan-06 Kasım tarihleri arasında hizmet vermek amacıyla ilk olarak 16.04.2010 tarihinde açılmış olup, Marmaris Belediye Başkanlığı ile yapılan 30.04.2015 tarihli protokol uyarınca Mayıs-Ekim döneminde  Bozburun Geçici Deniz Hudut Kapısında mobil hizmet sunulmaktadır.

İletişim
Marmaris Gümrük Müdürlüğü
Günnücek Yolu Cruise Port Limanı Marmaris
Muğla

KayıtlıElektronikPosta (KEP) : 

marmarisgumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
marmarisgumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                  e-posta: izmmargummd@gtb.gov.tr
Tel     : (252)  412 03 03
Fax    : (252)  412 10 37