Fethiye Gümrük Müdürlüğü


KURULUŞ :

Fethiye Gümrük Müdürlüğü 08.12.1951 günlü 1/874 sayılı genelge ile İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 2. Sınıf Gümrük Baş Memurluğu, 16.10.1979 tarihinden itibaren yine İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü iken Müsteşarlığımızın 19.01.1979 günlü 20044/268 sayılı yazıları ile 3. Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlandığı, Müdürlüğümüz 22224 sayılı 11.03.1995 günlü resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Gümrük Kanunda belirtilen sıralamaya göre 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiş ise de Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.03.1995 günlü 021459 sayılı yazılarına istinaden 3. Sınıf Gümrük Müdürlüğü yetkileri ile sınırlandırılmış, 24.04.2000 tarihli 013047 sayılı yazıları ile yeniden Müdürlüğümüz 1.Sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiştir. İhtisas Gümrük Müdürlüklerinin yetkisine giren işlemler dışında Gümrük Yönetmeliğinin 84. Nolu ekine göre her türlü ithalat ihracat transit ve yolcu işlemlerini yürütme yetkisine haiz bulunmaktadır.

18.04.2014 tarihli 29092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 2014/6711 sayılı Kararları gereğince Müdürlüğümüz Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmakla birlikte, geçiş süresi tamamlanmamış olması nedeniyle halen faaliyetini Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak sürdürmektedir.

HİZMET BİNASI :

Muğla ili, Fethiye ilçesi 1. Karagözler mahallesi 2 pafta, 250 ada, 10 parselde 604 m2 maliye hazinesine ait arsa üzerinde bulunan 1974 yılından itibaren hizmet binası ile konut (lojman) olarak kullanılan kısımlar aynı çatı altında bulunmakta olup tek bir binadır.

SINIFI :

Müdürlüğümüz 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü olup;

1 - Deniz Yolu ile yurda giriş ve çıkış yolcu işlemleri.

2 - Deniz ve Karayolu ile yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri,( Yaş sebze, meyve, yat ve malzemeler.)

3 - Fethiye iskelesine yanaşmış olan gemilere, yatlara verilecek olan transit eşya ile kumanya ve yakıt işlemleri,

4 - 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yakalanan eşyaların ambarlama ve müdahil davaların takibi.

5 - Posta Gümrük İşlemleri yapılmaktadır.

FAALİYET ALANI :

Fethiye Gümrük Müdürlüğümüz, Ticaret Bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak bünyesinde Fethiye Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği, Yat Limanı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ve Göcek Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği olarak teşkilatmış bulunmaktadır.

1-Deniz Yolu ile yurda giriş-çıkış yapan yolcu işlemleri

2-İhracat. (Yaş sebze meyve, Kumanya, Yat işlemleri)

3-Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini yürütmek.

4-Gelen Giden Transit İşlemleri. (Yat malzemeleri)

5-Yolcu beraberi ve posta ile gelen- giden eşyanın gümrük işlemlerini yürütmek.

6-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlarına ait davaların takibi.


İletişim
Fethiye Gümrük Müdürlüğü
Karagözler Mah.Fevzi Çakmak Cad. 29.Sk. Fethiye 48300
Muğla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : fethiyegumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       fethiyegumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                   e-posta: antfetgm@gtb.gov.tr
Tel      : 252 614 20 50
Faks   : 252 614 20 66