Alanya Gümrük Müdürlüğü


TARİHÇESİ VE TEŞKİLAT YAPISI


Kuruluşu çok eski tarihlere dayanan Alanya Gümrük Müdürlüğünün layiha defterinin tetkikinde, 1930’lu yıllarda Gümrük İdare Memurluğu olarak hizmet verdiği tespit edilmekle birlikte, kesin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Alanya Gümrük Müdürlüğü ve Alanya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü şeklinde iki ayrı Müdürlük olarak yürütülen gümrük hizmetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına ilişkin 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmasına müteakip, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı şekilde Alanya Gümrük Müdürlüğü olarak tek çatı altında yürütülmeye başlanmış olup, 27/04/2012 tarihli ve 858 sayılı Bakanlık Onayı ile Alanya Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Alanya Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ve Yat Limanı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ihdas edilmiştir.

Müdürlüğümüz, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliği’nin 560. maddesi uyarınca “B sınıfı gümrük idaresi” olarak, Alanya Limanında yolcu ve yolcu beraberi gelen eşya ile Bakanlıkça tespit edilen kumanya ve ihrakiye eşyasının ihracat işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi olarak hizmet vermekte iken, Bakanlık Makamının 09.08.2017 tarihli ve 27137933 sayılı Onayı kapsamında “A sınıfı gümrük idaresi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca 04/08/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmi Gazete’ de, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)” ve “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ değişiklikleri ile birlikte, Müdürlüğümüz sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir. Ülkemizde petrol ürünleri ithalatının denizyolu ile yapıldığı göz önüne alındığında, ihtisas gümrüğü uygulamasının kapsamı genişletilerek söz konusu eşyanın ithalatının Müdürlüğümüzden de yapılabilmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte, Müdürlüğümüz 2009 yılında  Alanya Yat Limanında yat ve yolcu işlemleri yürütülmesinin yanında Bakan Oluru ile 13.05.2009 tarihinde geçici hava hudut kapısı ilan edilen Gazipaşa Havaalanına bu tarihten itibaren  taşımalı gümrük hizmeti sunmakta iken Bakanlık Makamının 25/04/2013 tarihli, 1316 sayılı Onayı ile Müdürlüğümüze bağlı Gazipaşa Havalimanı Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği kurularak gümrük hizmetleri anılan Amirlikçe 24 saat çalışma esasına göre bilfiil yürütülmeye başlanmıştır.


İŞ DURUMU                                      

Bakanlık Makamının 09.08.2017 tarihli ve 27137933 sayılı Onayı kapsamında Müdürlüğümüz “A sınıfı gümrük idaresi” olarak belirlenmiş olması nedeniyle, Müdürlüğümüzde İthalat, İhracat, Transit … v.b. işlemler yapılmaya başlanmıştır. Müdürlüğümüz sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir. Müdürlüğümüz Alanya Yat Limanında yabancı bayraklı yatların giriş-çıkış ve kışlamaya alınması ve çıkarılması işlemlerini yürütmektedir. Özel Kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı, devir ve taşıtsız yurt dışına çıkış işlemlerine ilişkin talepler Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. 

Müdürlüğümüz görev sahası içerisindeki Alanya Limanında,  Mayıs-Ekim dönemlerinde K.K.T.C. Girne Limanı ile Alanya limanı arasında tarifeli yolcu taşımacılığı seferleri ile yıl boyunca aralıklı olarak transit yolcu taşıyan ve günü birlik gelen ve giden yabancı bayraklı kruvazör gemileri seferleri yapılmakta olup, Müdürlüğümüzce bahse konusu gemilerde bulunan yolculara ait eşyaların gümrük işlemleri ile 2013/28 sayılı Genelge uyarınca bu gemilere verilen transit beyannamesi muhteviyatı gıda maddeleri ve gemi donatım malzemeleri ile iç pazardan temin edilen Kumanya teslimine ilişkin fatura muhteviyatı eşyaların teslimi işlemleri ikmal edilmektedir. Müdürlüğümüzce 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca dava dosyaları takip edilmektedir. 2009 yılında uluslararası uçuş trafiğine açılan Gazipaşa Havalimanında yolculara ait gümrük işlemleri ile 2013/28 sayılı Genelge uyarınca uçaklara teslim edilen kumanya ve ihrakiyelerin gümrük işlemleri yürütülmektedir.

Gazipaşa Havalimanı Gelen ve Giden Yolcu Salonunda ATÜ Turizm İşletmeleri A.Ş.’ nin işleticisi olduğu C070400151 ve C070400152 kod numaralı giriş ve çıkış gümrüksüz satış mağazaları Müdürlüğümüz denetimi altında faaliyet göstermektedir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Adres: Sugözü Mah. 1016. Sk. No:2 Akbulut Apt. Daire 3-4 07400 Alanya - Antalya


Tel :  0 242 513 64 61

Fax:  0 242 519 11 80

E-Posta : antalagm@ticaret.gov.tr

Kep Adresleri:

 alanyagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr 

 alanyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr