Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

   
Kuruluşu
Kaçak İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü adı altında Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak 27.06.1995 günlü Müsteşarlık Makamı Onayı ile kurulmuştur. Müdürlük, İstihbarat ve Risk Değerlendirme Bölge Amirliği ve Kaçakçılık ve Narkotik Bölge Amirliği ve bunlara bağlı (4) Kısım Amirliklerinden teşkil olup, 30.05.2006 gün ve 3413 sayılı Devlet Bakanlığı Makamı'nın Onayı ile yeniden yapılandırılmıştır. 22.11.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı olarak Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı  Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,  3 Bölge Amirliği ve 6 Kısım Amirliğinden teşekkül etmekte olup, Bölge Müdürlüğü hizmet binasında faaliyetine devam etmektedir.
Müdürlük, teknik ve fiziki koşulları itibari ile "5271 sayılı CMK", "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği", "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" kriterlerine uygun bir hizmet bürosuna sahiptir.

Faaliyet Alanı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayanarak yurt dışından Türkiye'ye, Türkiye'den yurt dışına yönelik veya ülkemizden çeşitli yollardan yapılan uyuşturucu ve nükleer madde, her türlü ulusal ve uluslar arası kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili istihbarı bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu tür faaliyetleri önlemek için gerekli tedbirleri almak,

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda, diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturması için gerekli bilgileri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlamak, istihbarat ve risk analizi yapmak,

Bölge Müdürlüğümüzden, resmi kuruluşlar ve diğer şahıslardan Müdürlüğümüze intikal eden ihbarların kayıt, takip ve sonuçlandırılması,

Müdürlüğümüzce veya diğer kurum/kuruluşlarla ortaklaşa müdahil olunan kaçakçılık fiillerine karışan şüphelilerin gözetim altına alınması, ifadelerine başvurulması,üst araması, hastaneye sevk ve nezarathaneye alınma işlemleri, 01.05.2006 tarih ve 25832 sayılı resmi gazetede yaymlanan adli kolluk yönetmeliği, adli ve önleme aramaları yönetmeliği, adli ve önleme aramaları yönetmeliği, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ifa edilmesi,

Kaçakçılıkla mücadele alanında etkinliğinin sağlanması; merkez taşra koordinasyonunu arttırılması, bölgesel ve genel kaçakçılık haritasının çıkarılması amacıyla tanzim edilen Müdürlüğümüzün üç aylık bölgesel kaçakçılık değerlendirme raporunun düzenlenerek Bölge Müdürlüğü Makamına intikal edilmesi,

Bölge müdürlüğü Makamınca verilen benzeri görevleri yerine getirmektir.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Antalya, Burdur, Isparta illeri ile denizde Alanya ilçesinden Kaş ilçesine kadara 323 km sahil şeridinde; 414 no.lu Hasan Tahsin Ani Müdahale Botu, EPDK tarafından tahsis edilen bir adet denetim aracı, 2 adet araç, bir adet Narkotik Dedektör Aracı, "Lilu" isimli Narkotik Köpeği ile istihbarat, araştırma, soruşturma ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kaçakçıkla mücadelede diğer adli kolluk birimleri ile de işbirliği içinde çalışmaktadır.

Türkiye'nin heryerinden aranabilen 136 Gümrük İhbar Hattına, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü telefon ve e-posta aracılığı ile iletilen bütün ihbarlar değerlendirilmektedir.

İletişim

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Yeniliman/ANTALYA

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : antalyagumrukmuhafazakacakcilikveistihbaratmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                            e-posta      : antalyakim@ticaret.gov.tr
Tel             : (242) 259 52 25 
Fax            : (242) 259 14 41

Antalya Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği
Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali
e-posta : antalyahvlba@ticaret.gov.tr
Tel             : (242) 315 44 63-64-65
Faks          : (242) 315 44 62