Antalya Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü

Kuruluşu

 

1930 yılında; 1705 sayılı “Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun” 19/06/1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmasıyla ihracatta standardizasyon ihtiyacının ortaya çıkması üzerine 1930 yılında İktisat Vekâleti bünyesinde taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere ihracat Kontrolörleri kadrosu ihdas edilmiştir. 1934 yılında kurulan “İktisat Vekâleti Standardizasyon İşleri Müdürlüğü”, 1936 yılında “Ticaret Vekâleti Standardizasyon Müdürlüğü” adını almıştır. 1705 sayılı Kanun’a ek olarak, 15/06/1936 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve bilahare (1988 yılında) mülga olan 3018 sayılı kanun çıkarılmış ve ihracatta standart kontrolleri ile Ticaret Bakanlığı görevlendirilmiştir. 1950 yılında İhracat Kontrolörleri kadrosuna ek olarak Pamuk Eksperleri kadrosu olarak ihdas edilen kadrolar, 1978 yılında “Ticaret Bakanlığı Standardizasyon Dairesi Başkanlığı” adını almasıyla. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak oluşturulan Bölge İhracat Başkontrolörlükleri ve Bölge Pamuk Başeksperlikleri bünyelerinde İhracat Kontrolörleri ve Pamuk Eksperleri olarak görev yapmışlardır.

13/12/1983 tarihli ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir taraftanHazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasıyla, teşkilatta yer alan İhracat Kontrolörü ve Pamuk Eksperi unvanları kaldırılmış, her iki unvanda yer alan personel İhracat Kontrol Memuru olarak adlandırılmışlardır. Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne 1948 yılında bağlı Antalya İhracat Müdürlüğü kurulmuş.

Sürecinde; 4059 sayılı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla iki Müsteşarlık birbirlerinden ayrılmış. İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru unvanları ile görev yapan personelin kadro unvanları “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni” olarak değiştirilmiş 22/09/1995 tarihli ve 1995/1005 sayılı Onayları ile birimiz Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Antalya Grup Başkanlığına ilaveten 01/08/2003 tarihinde Kumluca Grup Başkanlığı kurulmuş olup,

08/06/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nın 27958 sayılı Resmi gazetede yayımlanmasıyla, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü altında taşra teşkilatı yapılanması aynı kalarak, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni olan unvan, Ürün Denetmeni olarak değiştirilerek Ürün Denetmenleri Antalya Grup Başkanlığı olarak faaliyetlerine devam etmiş.

Tarihi itibari ile 10/07/2018 tarihli ve 30499 sayılı resmi gazetede yayımlanan; Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesi öncesinde, 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı resmi gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile Teşkilat Kanunları lağvedilen “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ile “Ekonomi Bakanlığı” mülga olmuş, Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinde, iki bakanlığın birleştirilmesi suretiyle “Ticaret Bakanlığı” kurulmasına müteakip,  10/Ocak/2019 tarihli ve 27 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda,18/02/2019 tarihli ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Oluruyla onanan “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kurulmasına Dair Karar” ile Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlükleri kurulmuştur. Karar ile Ürün Denetmenleri Antalya Grup Başkanlığının adı Antalya Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı olarak Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olmuştur.

Yeni yapılanma sonrası; Ürün Denetmeni ve İl Ticaret Müdürlüklerinde görev yapan Gümrük ve Ticaret Denetmenleri birleştirilerek Ticaret Denetmeni unvanını almış olup,

Nihayetinde; Bakanlık Makamının 21.07.2020 tarihli ve 56028928 sayılı Onayı ile Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne (Antalya) bağlı olarak hizmet verecek Ticaret Denetmenleri birimleri;

§Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü (Antalya)

§Ticaret Denetmenleri Antalya Servisi

§Ticaret Denetmenleri Kumluca Servisi

olarak belirlenmiştir.

 

Faaliyet Alanı

Şube Müdürlüğümüz; bağlı servisleri aracılığıyla, Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan sorumluluk sahasında görevlerini ifa ve icra etmektedir.

-Ticaret Denetmenleri Antalya Servisi: Antalya (Kumluca, Finike, Kale (Demre) ve Elmalı ilçeleri hariç) Isparta, Burdur illerinde,

-Ticaret Denetmenleri Kumluca servisi: Kumluca, Finike, Kale (Demre) ve Elmalı ilçeleri sorumluluk sahasında faaliyet göstermektedir.

Şube Müdürlüğümüz; 26/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürün Denetmenliği Yönetmeliği” çerçevesinde Ticaret Denetmenleri, Grup Çalışmaları, Görev ve Yetkileri ile Sorumlulukları dâhilinde görevlerini icra etmektedirler.

Ayrıca, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” çerçevesinde 2005 tarihinden itibaren Tebliğlerle peyderpey yürürlüğe konulan ürün güvenliği ithalat denetimlerine ilaveten yeni yapılanma sonrası Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri de servislerimizde görevli Ticaret Denetmenlerince yapılmaya başlanmıştır.

Söz konusu mevzuat gereği, gerekli yerlerde servisler halinde çalıştırılan Denetmenlerin, çalışma düzenini ve koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Şube Müdürlükleri, dış ticarette standardizasyon mevzuatlarının uygulanmasını temin ederek, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen,

1- Tarımsal ürünlerin ihracat denetimleri

2- Tarımsal ürünlerin ithalat denetimleri

3- Pamukların dahili denetimleri ile çırçır ve prese fabrikalarının sezonluk bildirim ve denetimleri

4- Pamukların İhracat denetimleri

5- TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) kapsamı sınıflandırma başvuruların değerlendirilmesi

6- TAREKS’te sınıflandırılmış firmaların sezon içi denetlenmesi

7- Ürün güvenliği denetimleri

a) Kişisel Koruyucu Donanımlar denetimleri

b) Oyuncak denetimleri

c) Telsiz Telekomünikasyon cihazları (Hariç)

d) Pil ve Akümülatörler

e) Yapı Malzemeleri denetimleri

f) Tıbbi Cihazlar denetimleri

g) Tüketici Ürünleri

8- Zeytinyağı ihracat iadesi denetimleri

9- Zeytin ihracat iadesi denetimleri

10- Bal ilk denetimleri

11- Bal ikinci denetimleri

12- Meyve suyu ihracat iadesi denetimleri

13- DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) ve HİİR (Hariçte İşleme İzin Belgesi) işlemleri dosyalarının kapatılması

14- Değişik kurumlarca talep edilen tespit denetimleri

15- Taşınırlara ait işlemler

16- Kesim heyetlerinde yürütülen görevler

17- Rekolte tahmin çalışmaları

18- Sorumlu Denetçi kursları

19- Uluslararası gözetim şirketleri denetimleri

20- Geri gelen ürün denetimleri

21-Tasarım Desteği denetimleri

22- Piyasa Gözetimi denetimleri

İş ve işlemlerinin Ticaret Denetmenleri Servislerinde görevli, Ticaret Denetmenleri marifetiyle yerine getirilmesini temin etmektedir.

İletişim

Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü - Antalya Ticaret Denetmenleri Servisi   

T.C. TicaretBakanlığı

BatıAkdenizGümrükVeDışTicaretBölgeMüdürlüğü

TicaretDenetmenleri  Antalya Şube Müdürlüğü

KızıltoprakMahallesi 919 Sokak No: 48 ErbaşİşMerkezi Kat:2 Daire:5 P.K. 07300 Muratpaşa / ANTALYA

Tel       : +90 242 345 26 81

 

e-posta: antalyagrup@ticaret.gov.tr

KEP     : ekonomiantalyagrup@hs01.kep.tr

 

Ticaret Denetmenleri Kumluca Servisi

 

Adres: Kasapçayırı Mahallesi Kanuni Sok. No:4 İtfaiye yanı Kumluca/ANTALYA

Tel       : 0242 889 06 60

Faks    : 0242 889 06 60

e-posta: kumlucagrup@ticaret.gov.tr

KEP     :kumlucagrup@hs01.kep.tr