Antalya Personel Müdürlüğü

Kuruluşu

Antalya Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürlüğü bünyesinde Personel Şube Müdürlüğü olarak görev yürütülmekte iken 08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03/06/2011 tarih ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve müteakiben taşra teşkilatının 29/11/2011 tarih ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılandırılmasına müteakip Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Personel Müdürlüğü olarak kurulmuş olup,  Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında faaliyet göstermektedir. 


Faaliyet Alanı

Personel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işlerini yapmak, insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yaparak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunur.

İletişim

Adres    : Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
                  Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA

Santral  : 0242 2591321-25/118

Faks       : 0242 2590939

e-posta  : antgumbm@gtb.gov.tr