Bölge MüdürümüzAbdullah ÖZGÜR

1967 İstanbul doğumludur. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Kadıköy’de tamamlayarak Haydarpaşa Teknik Lisesi Elektrik Bölümünü bitirmiştir. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.
Nisan 1989 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığında başladığı memuriyet görevine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi olarak Temmuz 2016 tarihine kadar devam etmiş olup 21.07.2016 tarihinden itibaren Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürlüğüne vekâleten görevlendirilmiş olup, 05.08.2019 tarihinden itibaren ise Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilmiştir. Başta Gümrük Dünyası olmak üzere çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
 
YAZDIĞI KİTAP İSİMLERİ
 
1-Gümrük Tarife Sınıflandırma Rehberi
ISBN 978 605 85701 0 8
 
2-Gümrük Sınıflandırma Ve Tarife Cetveli Mevzuatı
ISBN 978 605 85701 1 5
 
KALEME ALINAN BAZI MAKALE BAŞLIKLARI
 

 • Vergilendirmeye (KDV, ÖTV, vb.) Konu Edilecek Eşya Tanımlamalarının Sınırlarının Belirlenmesinde Gümrük Tarife Cetvelinden Nasıl Yararlanılabilir?
 • ÖTV'ye Tabi Ziynet Eşyalarında Son Durum
 • Özel Tüketim Vergisi Karşısında Kendinden Hareketli Makineler İle Kendine Özgü Fonksiyonları Olan Makinelerin, Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar Arasındaki Farkları
 • Gümrük Mevzuatında Nihai Kullanım Ve Tarife Tatbikatı
 • KKDF Mevzuatında Son Durum Ve Aksam -Parça İthalatında KKDF Uygulaması
 • ÖTV II Sayılı Liste Kapsamında Kayıt Ve Tescil Ve İlk İktisap
 • İthalat Rejim Kararında (V) Sayılı Liste
 • Menşe Ülke Kriterine Göre İlave Gümrük Vergisi
 • Aksam Ve Parçanın, Tarife Tatbikatındaki Sınırları İle Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Karşısında Değerlendirilmesi
 • Özel Tüketim Vergisi II Ve IV Sayılı Liste Kapsamında Aksam Ve Parça İle Aksesuarlar
 • Dış Ticarette Gözetim Uygulamaları
 • 2014 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında Monitör Tanımlı Eşyada ÖTV Uygulamaları