Bölge Müdürlüğümüzde "Ticaretin Kolaylaştırılması için İşbirliği ve değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Dünya Ticaret Örgütü-Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümleri çerçevesinde, ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren  Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında, Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde 19/12/2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda "Ticaretin Kolaylaştırılması için İşbirliği ve değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

        Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş  temsilcileri, iş insanları, Gümrük Müşavirleri ve Bölge Müdürlüğümüz idare amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen  toplantıda; konu hakkında Bölge Müdürümüz Sayın Ragibe COŞKUN tarafından yapılan açılış konuşmasında, gümrük işlemlerinde ticaretin kolaylaştırılmasını teminen, hızlı-kolay-güvenli bir gümrük oluşturmak için yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine müteakip, “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı”nı sunulmuştur. Bilahare gündeme alınmak istenilen konulara değinilerek, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmış ve gümrük işlemlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlanması; gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi; ticari maliyetlerin azaltılması; yönetsel politika oluşturmada kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi; teknolojik ve uluslararası gelişmeleri takip ve uyum; kurumsal reformların sürekliliği; çözüm odaklı çalışma ve diğer kamu kurumları ile işbirliğinin artırılması  suretiyle, gümrük alanında kolay, hızlı ve kaliteli hizmet sağlanması vurgusu yapılmıştır.