Bölge Müdürlüğümüzde, Gümrük Muhafaza Personelimize Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Gerçekleştirildi

08 Mart 2024

Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, Bölge Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda 05 Şubat-07 Mart 2024 tarihleri arasında, gümrük muhafaza personelinin görev ve sorumluluk bilincinin, sunulan hizmet kalitesinin ve kaçaklıkla mücadelede etkinliğin arttırılmasına yönelik Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı Müdürlüklerimizde görevli tüm Muhafaza Memurlarına 4 ayrı grup halinde; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Adli Kolluğa İlişkin Mevzuat Hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İletişim konularını içeren Hizmet İçi Eğitim gerçekleştirildi.