Bölge Müdürlüğümüzce 26 Ocak Dünya Gümrük Günü Kutlandı

15 Aralık 2021

26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle, Bölge Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Bölge Müdürümüz Sayın Abdullah ÖZGÜR, 26 Ocak Dünya Gümrük Gününün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Değerli Arkadaşlarım, kıymetli Basın Mensupları;
Dünya Gümrük Günü nedeniyle, Batı Akdeniz  Gümrük ve
Dış Ticaret  Bölge Müdürlüğünün çalışanları olarak  büyük önder ATATÜRK’ün manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile Devletimizin kurucusu ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Alllah'tan rahmet diliyorum.

Yazılı tarihin ilk kayıtlarında da yer aldığı üzere ‘’gümrük’’  kavramı öncelikli olarak mali nitelikli bir vergi türü olarak ele alınmıştır. Gelişen ticaret süreci ve sanayi devrimi ile birlikte gümrük rejimlerinin çeşitlenerek, ticaretin yönlendirilmesinde, ulusal ekonomilerin uluslararası ticaretten daha fazla pay almasının temininde, ulusal sanayinin teşvik edilmesinde etkili bir dış ticaret enstrümanı olarak kullanıldığını görmekteyiz.
Süreç içerisinde gümrük rejimleri ve uygulamalarının kendine has düzenlemeleri ile gittikçe etkin olmaya başlayan himayeci görüşlerin uluslararası mübadeleyi zorlaştırdığı ve ticaretin gelişmesine engel olduğu görülmüştür. Bu durum 19. Asır başından itibaren, gümrük mevzuatı ve uygulamaları konusunda, uluslararası bir uzlaşma zorunluluğu ortaya çıkarmıştır.

“Dünya ticaretinin %98' inden fazlasını yöneten 180 ülkenin üyesi bulunduğu ve ülkemizin de kurucuları arasında olduğu Dünya Gümrük Örgütü ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden yola çıkarak 26 Ocak gününü Dünya Gümrük Günü ilan etmiştir. Dünya Gümrük Örgütüne üye ülkelerce uluslararası düzeyde 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmaktadır. 2020 yılı ve özellikle 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebirlirliğinde Gümrükler" sloganı belirlenmiştir.

Dünya gümrüklerinde hem yolcu işlemleri hem de uluslararası eşya hareketine ilişkin iş ve işlem süreçleri birlikte yürütülmektedir. Bu anlamda iş süreçlerinde kesinlik ve tahmin edilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Gelişen bilişim  teknolojisine  paralel olarak ve aynı zamanda ihtiyaçlara göre standart modeller oluşturmak ve bu şekilde hem gümrük idarelerinin hem de iş sahipleri arasında gelişmiş bir işbirliğinin sağlanması öngörülmektedir. Bu gelişmiş iş birliğinin sonucunda ticaretin ve iş akış süreçlerinde özelde insanoğlunun genelde ise biricik yaşam alanımız olan gezegenimizin sürdürülebilirliğine sağlayacak mekanizmaların kurulması ve çalıştırılması önem arz etmektedir. Aynı şekilde refah düzeyinin de hukuk altyapısının  zenginleştirilerek güçlendirilmesi hayati önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük İdareleri olarak gerek yolcu ve gerekse ticaret erbabına güvenli iş ortamını oluşturmak için haftanın her günü  24 saat esasına göre özveri ile çalışılmaktadır.  Devlet memuru olmanın bilinci ve sorumluluğunu idrak etmiş kamu görevlileri olarak gümrük hizmeti iş akış sürecindeki tüm tarafların etkin destekleyicileriyiz.
 
 Teşkilat olarak paydaşlarımız olan ithalatçılar, ihracatçılar, sanayiciler, nakliyeciler, antrepo sahibi ve işleticileri, ticaret erbabı ve bunların kurumsal  statüdeki temsilcileri olan sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Gümrük Müşavir Dernekleri, Organize Sanayi ve Serbest Bölge Kurum ve Kuruluşları ile karşılıklı olarak ve koordineli çalışmaya özen göstermekteyiz. Gümrük İdareleri olarak, gerek sınır komşumuz olan ülkelerle bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve uygulama noktasında da gereken hassasiyet gösterilmektedir.

Terminolojik olarak Gümrük kelimesinden esas olarak Türkiye’ye giren ve çıkan eşyaya uygulanacak kuralları anlaşılmaktadır.  Bu yönüyle Gümrük teşkilatı,  insanoğlunun  istikbalinin  güvencesidir.  Tarım ve sanayinin dış etkenlerden korunmasından, gelecek nesillerin maddi ve manevi sağlığının korunmasına kadar çok geniş alanda hizmet veren gümrük teşkilatları, insanoğlunun ve refahın dağıtılması ve korunmasında önemli rol oynayabilmektedirler.
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur il sınırları içerisinde, Alanya ve Gazipaşa'dan Bodrum ve Milas'a kadar uzanan geniş bir sahil şeridinde toplam 16 bağlantı idaremizden oluşan teşkilat yapımızla bölgemizdeki ithalat, ihracat, transit, antrepo, tasfiye, kaçakçılığın men ve takibi, posta, yolcu, yat turizmi v.b. gümrük hizmetlerini yürütmektedir. 2019 yılında gelen ve giden toplam 36 milyon 027 bin 434 yolcuya hizmet verilmiştir. Yine 2019 yılında bölgemizde 2 milyar 565 milyon dolar ihracat, 2 milyar 166 milyon dolar ithalat olmak üzere; toplam 4 milyar 731 milyon dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiş, uluslararası ticaret ve muamelelerden 620 milyon TL tutarında vergi tahsilatı yapılmıştır. Bu çerçevede ülke ekonomisine katkı sağlayarak dış ticaretimizde etkin rol üstlenilmektedir.

2019 yılında itibari ile belirtmek gerekirse Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde yasadışı eşya trafiği ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 2019 yılında 206 olayda 37 milyon 599 bin TL piyasa değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. Yakalanan eşyalar arasında Binek Oto, Gümüş, Pırlanta Taşlı Takılar, Bitcoin Makineleri, Gıda Takviyesi, Kürk, Kehribar Taşı, Tohum, Kozmetik Ürünler, İmplant ve uyuşturucu maddeler özellikle dikkat çekmektedir. Bakanlığımızın Elektronik İhale uygulamasını hayata geçirmesiyle hem katılımcıların hem de Tasfiye İşlemlerinin oldukça kolay ve güvenli bir ortamda yapılması sağlamış, bağlantımız Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzce 2019 yılında araç ve eşya satışından 25 milyon 401 bin TL gelir elde edilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlı ticaret denetmenleri üzerinden de başta ihraç ürünlerindeki denetimlerimiz ile ülkemizin ihraç kalitesinin istenen hedeflere ulaşması yönünde çalışmalarımız özverili olarak sürdürülmektedir.
Teknolojinin en son yeniliklerini kullanarak ülke refahının artırılmasını teminen dış ticaret politikalarının hayata geçirilmesinin yanı sıra, emniyet ve güvenlik amaçlı olarak dijital tabanlı risk analizleri yapmak suretiyle her türlü yasa dışı eşya hareketinin önlenmesi noktasında da etkin bir mücadele devam etmektedir. Bölgemizde; dış ticaret dinamiklerine paralel olarak sürekli kendini geliştiren, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ile gümrük hizmeti sunmayı amaç edinmekteyiz.

Sözlerime son verirken başta ülkemiz olmak üzere; tüm Dünya Gümrük İdareleri çalışanları, Gümrük Müşavirleri ve gümrüklere yakın işbirliği içinde hizmet üreten kurum ve kuruluş mensuplarının Dünya Gümrük Gününü içten duygularla kutluyor, Dünya Gümrük Gününün bu alanda yapılan çalışmalar konusunda farkındalık sağlamasını diliyor, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Gününü kutluyorum.