Bölge Müdürlüğümüz tarafından Sorumlu Denetçi Eğitimi Yapıldı

31 Mayıs 2023

2021/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ"in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Bölge Müdürlüğümüz tarafından 22-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Antalya'da 2023/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 1. Kat Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Konferans Salonunda 127 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Ürün gruplarına ait eğitimler Ticaret Bakanlığı Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları tarafından verilmiş olup 26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav ile eğitim haftası tamamlanmıştır.
Sınavdan başarılı olan katılımcılar Sorumlu Denetçi Belgesi almaya hak kazanacak olup ihracat yapan firmalarda görev yaparak ihracat ve ihracattaki kalite değerlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.