Vizyon

Vizyon

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı (16) Bölge Müdürlüğünden biri olan Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz Isparta, Datça, Bodrum, Marmaris, Milas, Dalaman, Fethiye, Kaş, Finike’den Alanya ve Gazipaşa’ya kadar geniş bir sahil şeridi içerisinde görev yapmakta ve bağlantılarımız Isparta, Bodrum, Marmaris, Milas Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Fethiye, Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya, Datça, Kaş, Finike, Alanya Gümrük Müdürlüklerimiz ise sadece yolcu işlemleri ile Bakanlığımızca verilen görevleri yapmaya yetkili olup; Bölge Müdürlüğümüzün (17) Bağlantı İdaresi ile hizmet sunulmaktadır.

Bakanlığımızın “Görev alanında belirleyici, sınırlarda Türkiye’nin Vitrini, Yeni nesil bir Gümrük İdaresi” vizyonunu, “Uluslararası eşya, taşıt, yolcu hareketlerini konulmuş kurallar çerçevesinde yürüterek ülke ekonomisine ve güvenliğine katkı sağlamak” misyonunu benimseyerek yine Bakanlığımızın “Yasal ticaretin basitleştirilmesi; yasadışı ticaretin önlenmesi” ve “Sorunsuz hizmet, sorumlu idare” anlayışlarını Bölge Müdürlüğü olarak kendimize rehber edinmekteyiz.

Turizmin merkezi olan bölgede Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz, sürekli değişen ve gelişen, dış ticaretin değişimine paralel sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı ile hizmet sunmayı amaç edinmektedir.

Kamu hizmetlerinde sürekli artırılması gereken kalite kavramı, kamu hizmetlerini yürütenler olarak daha fazla sorumluluk hissetmemizi ve sonuç odaklı çalışmamızı gerektirmektedir.