Tarihçe

Kuruluşu
1989 yılında Antalya Gümrükler Başmüdürlüğü ve Antalya Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü olarak kurulan iki ayrı başmüdürlük; 29.07.2003 tarihli, 25183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü çatısı altında birleştirilmiştir.
29.07.2003 tarihli 25183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük Başmüdürlükleri ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlüklerinin kaldırılarak, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kurulmuştur. 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş, 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlükler kurulmuştur. Kurumumuz Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetine aynı binada devam etmektedir.