E-İhale Antalya'da Başladı

E-İhale uygulaması 22/10/2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde başlamıştır. İhaleleri incelerken ve teklif verirken "İhaleyi Yapan Bölge" ve "Aracın Bulunduğu Yer" kısmına dikkat ediniz. İhale listesinde ihaleyi gerçekleştiren birimin gözükmemesi durumunda sayfayı Ctrl+F5 tuşuyla güncelleyiniz.
Diğer taraftan Ergazi, Kocaeli, Bursa ve İzmir Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından E-İhale kapsamında yapılan araç satışları devam etmektedir.
E-ihale uygulama linki: https://uygulama.ticaret.gov.tr/eihale
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından satışa sunulan araçlara ilişkin fotoğraflar.