Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu
 

SINAVIN ADI  : Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sınavı
 

SINAV USULÜ : Sözlü ve Uygulamalı

SINAV TARİHİ VE SAATİ  : 20/03/2018     Saat: 10.00

SINAV YERİ : Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası       (Liman Mahallesi Serbest Bölge Yanı Konyaaltı / ANTALYA)

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ : Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bölge Müdürlüğümüz web adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna (Antalya Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtirazlar, Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonucu, Bölge Müdürlüğümüz web adresinde ilan edilecek ve ilan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Bilgi için : Antalya Personel Müdürlüğü