Finike Gümrük Müdürlüğü


Kuruluşu
Finike Gümrük Müdürlüğünün Kuruluş tarihi ile ilgili olarak mevcut bir bilgi bulunmamakla birlikte, Müdürlük kütüphanesinde bulunan Osmanlı dokümanlarında 1906 yılına ait kitap kayıtlarına rastlanmıştır. Finike İlçe Milli Emlak Müdürlüğü kayıtlarından alınan bilgilerde 1930 yılında gümrük idaresine tahsis edilen 2 katlı 6 odalı 215 m2lik gümrük müdürlüğü binasının 10.11.1984 yılında Kaymakamlık tarafından can güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltılarak gümrük müdürlüğü liman içerisinde bulunan Meysek binasına taşınmıştır. Bu bina 1986 yılında belediyeye devredilmiş ve gümrük idaresi 28.09.1986 yılında Kaymakamlık binası giriş katına taşınmıştır. 2002 Eylül ayında Kaymakamlık Makamınca gümrük ve liman hizmeti gören kuruluşların liman içerisinde yer alması uygun görüldüğünden, Finike Gümrük Müdürlüğü Finike Belediyesine ait liman içerisinde tahsis edilen yerde görev yapmaya başlamıştır. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
 
Sınıfı
Finike Gümrük Müdürlüğü B Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
 
Faaliyet Alanı
Finike Gümrük Müdürlüğü, 08.09.2003 tarihine kadar sadece yolcu işlemleri ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın ithalatı ihracat, transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi iken, bu tarihten itibaren Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22110 sayılı, 27.08.2003 tarihli yazıları ile yöresel ürün konumunda olan narenciye, yaş sebze ve meyve ihracı ve bunlara ait girdilerin (difinili, kağıt, ambalaj sandığı, karton vb.) ithaline yetkili kılınmıştır.
 
 
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Müsaade edilen ürünlerden ithal edilmemiştir
 
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak ve Narenciye.
 
İletişim
Finike Gümrük Müdürlüğü
Eski Mah.Atatürk Cad.No.31   07740/Finike/ANTALYA   
e-posta  :  antfingm.@gumruk.gov.tr                  
Tel          :  (0242) 855  45 26   
Faks       :  (0242)  855 13 11