Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

DUYURU

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına geçişine ilişkin sözlü ve uygulamalı sınav 20/03/2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasında gerçekleştirilmiştir.
 

Sıra No İdare İli T.C. Kimlik No Adı Soyadı Sonuç
1 Batı Akdeniz GTBM Antalya 35512655462 Alime ALTUN BAŞARILI
2 Batı Akdeniz GTBM Antalya 29605042390 Fatma UYSAL BAŞARILI
3 Batı Akdeniz GTBM Antalya 13711261462 Hediye ANALIK BAŞARILI
4 Batı Akdeniz GTBM Antalya 40924869406 İlknur HAMAMCI BAŞARILI
5 Batı Akdeniz GTBM Antalya 28813093330 Tevfik TOY BAŞARILI

 

Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna (Antalya Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtirazlar, Sınav Kurulunca 3 (üç) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonucu, Bölge Müdürlüğümüz web adresinde ilan edilecek ve ilan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

( NOT: Tevfik TOY' un Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması henüz tamamlanmamış olduğundan, sonucunun olumsuz gelmesi halinde sınava girme şartlarını taşımamış sayılacaktır.)

İLANEN DUYURULUR.

Bilgi İçin:
Antalya Personel Müdürlüğü