Başvuruları Kabul Edilen Taşeron Personel İsim Listesi

375 SAYILI KHK’YE 696 SAYILI KHK İLE EKLENEN GEÇİCİ 23. VE GEÇİCİ 24. MADDELERİ KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU
 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Kurumumuzda (Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan kişilerin sürekli işçi kadrolarına geçmek için Bölge Müdürlüğümüze yapmış oldukları müracaatları, 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle belirlenen kriterler dahilinde (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması hariç) yapılan inceleme sonucunda, başvuruları kabul edilenlerin listesidir.
İlan olunur.26.02.2018
 
S.NO:    ADI SOYADI             ÇALIŞTIĞI İDARE              POZİSYONU
1.           Hediye ANALIK       Batı Akdeniz GTBM               Temizlik İşçisi
 
2.           Tevfik TOY               Batı Akdeniz GTBM               Temizlik İşçisi
         
3.           Fatma UYSAL          Batı Akdeniz GTBM               Temizlik İşçisi
      
4.           İlknur HAMAMCI      Batı Akdeniz GTBM               Temizlik İşçisi
 
5.           Alime ALTUN            Isparta Gümrük Müd.          Temizlik İşçisi
 

 
         Not1: İlgililerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları, Bölge Müdürlüğümüzce ilgili Valiliklerden istenilmiş olup, İlknur HAMAMCI haricindeki diğer kişilerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ilan tarihi (26.02.2018) itibariyle sonuçlanmadığından, sonucu olumsuz gelen kişi olması halinde, başvuru şartlarını taşımamış sayılacaktır.
         Not2:  Sonuçlara ilan tarihinden itibaren (26.02.2018) itibaren 3 (üç) gün içinde itiraz edilebilir.