Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
 

Kuruluşu
22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulmuş olup; 24/05/2012 tarihinde Milas/Bodrum Havalimanı sahası içerisinde , mülkiyeti DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğüne ait iki katlı binadan Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Sınıfı
Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir..
Faaliyet Alanı
Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu yat işlemlerini görmeye yetkili A sınıfı gümrük idaresidir. Hizmet binası Muğla İli Milas İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Milas-Bodrum Havalimanı kompleksi içerisinde yer almaktadır. Havalimanı yolcu işlemlerinin yanı sıra Güllük Limanı vasıtasıyla Denizyolu İhracat kapısı olduğundan bölgeden çıkartılan yer altı madenlerinin ihracatı ile bölgede yaygın olan çiftlik balıkçılığı ürünlerinin ihracat işlemleri yapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
BAlık unu, Yat
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Feldispat Madeni, Balık, Mermer
İletişim
Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Milas-Milas Havalimanı Havalimanı 48200
Milas/MUĞLA
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) :
milashavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       milashavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                       e-posta: milashl@gtb.gov.tr


Tel      : 0 (252) 523 03 07
Fax     : 0 (252) 523 03 08