Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Marmaris Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
Marmaris Gümrük Müdürlüğü, 14.09.1953 tarihinde 4/140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile giriş-çıkış hudut kapısı olarak tespit edilmiştir. 18.09.1999 tarihli 23820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile kaldırılan Merkez İdare Memurluğu ve Marmaris Yat Limanı Gümrük İdare Memurluğu 99/21 sayılı genelgeyle Marmaris Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilerek “Marmaris Gümrük Müdürlüğü” adıyla yeniden yapılandırılmıştır.
Marmaris Gümrük Müdürlüğü 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak 22.12.2011 tarih ve 28150 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 29.11.2011 tarih 2011/2474 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden faaliyetine başlamış olup, halen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görevini yürütmektedir.
Sınıfı
Marmaris Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir..
Faaliyet Alanı
Marmaris Gümrük Müdürlüğü A Sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar

Yat ve Yat Malzemeleri
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Deniz Motorini, Gıda
İletişim
Marmaris Gümrük Müdürlüğü
Günnücek Yolu Cruise Port Limanı Marmaris
Muğla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : marmarisgumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       marmarisgumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                  e-posta: izmmargummd@gtb.gov.tr
Tel     : (252)  412 03 03
Fax    : (252)  412 10 37