Kaş Gümrük Müdürlüğü

KAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluşu
 27.09.1931 yılında Gümrük İdare Memurluğu olarak faaliyetine başlamış, 1990 yılında ise, 3’üncü sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne yükseltilmiştir. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
 
Sınıfı
Kaş Gümrük Müdürlüğü B sınıfı gümrük müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanı
Halen yolcu ve yolcu beraberi eşya ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi olarak hizmet vermektedir. Kaş ilçesinin yat turizminin önemli bir yöresi olması nedeniyle, Kaş Gümrük Müdürlüğünde yat işlemleri ve yolcu işlemleri yapılmaktadır.
 
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Yolcu işlemleri yapılan Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle ithalat işlemi yapılmamaktadır.
 
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Yolcu işlemleri yapılan Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle ihracat işlemi yapılmamaktadır.
 
 
 
İletişim
Kaş Gümrük Müdürlüğü
Cumhuriyet Meydanı 07580- Kaş/ANTALYA   
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : kasgumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       kasgumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr                  
                                      e-posta : antkasgm@gtb.gov.tr    
                                     
Telefon  :  0(242)8361011