Fethiye Gümrük Müdürlüğü

Fethiye Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
Fethiye Gümrük Müdürlüğü, 1943 yılından önce (tam tarihi bilinmemekle birlikte) Gümrük Başmemurluğu olarak İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, 1979 tarihinden itibaren Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiştir. Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.01.1989 tarihli, 20044/268 sayılı yazıları ile 3. sınıf gümrük müdürlüğü olarak Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlanmış, müteakiben taşra teşkilatının 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı BKK ile yeniden yapılanması üzerine Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
Sınıfı
Fethiye Gümrük Müdürlüğü 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir..
Faaliyet Alanı
Fethiye Gümrük Müdürlüğü A Sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Yat
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Domates, Nar, Limon
İletişim
Fethiye Gümrük Müdürlüğü
Karagözler Mah.Fevzi Çakmak Cad. 29.Sk. Fethiye 48300
Muğla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : fethiyegumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       fethiyegumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                   e-posta: antfetgm@gtb.gov.tr
Tel      : 252 614 20 50
Faks   : 252 614 20 66