Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak 1981 yılında Dalaman Gümrük Başmemurluğu olarak kurulan idare, 1983 yılında 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne yükselmiş, 15.01.1989 tarihli 20050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlanmıştır. Bakanlığımız Taşra Teşkilatının  22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.11.2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılanması üzerine Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Dalaman Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile birleştirilerek Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir.  
Dalaman İlçe Merkezine 6 km mesafede, Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali binasında 10 oda ve Servis bölümü ile  hizmet verilmektedir
Sınıfı
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir..
Faaliyet Alanı
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Yörenin turistik olması nedeniyle, yabancı yolcu giriş çıkış işlemleri özellikle Nisan-Ekim aylarında olmakla birlikte yoğun bir seviyede sürmektedir. Buna bağlı olarak da triptik işlemleri ile giriş yapan araç sahiplerinin söz konusu araçlarını geçici bir süre için bırakabildiği bir sundurmaya sahiptir. Diğer taraftan, ATA Karnesi muhteviyatı eşyaların giriş çıkış işlemleri de yapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Odun hamuru ( selüloz), Püskürtme Döküm Malzemesi, Ayırıcı makine.
En Fazla İhraç edilen Eşyalar

Limon, Domates, Nar, Portakal, Greyfurt, Jet yakıtı

İletişim
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Dalaman Havalimanı
Muğla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : dalamanhavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       dalamanhavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                  e-posta: antdalgm@gtb.gov.tr
Tel      : (252) 792 52 05
Faks   : (252) 792 52 06