Bodrum Gümrük Müdürlüğü

Bodrum Gümrük Müdürlüğü

Kuruluşu
18.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelikle kaldırılan Bodrum Yat Limanı Gümrük İdare memurluğu ve Bodrum Merkez Gümrük Memurluğu ile beraber 99/21 sayılı Genelge ile Bodrum Gümrük Müdürlüğünün birleştirilmesi sonucu ”Bodrum Gümrük Müdürlüğü“ adı altında yeniden yapılandırılmıştır. İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kurulması ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze bağlanmıştır.
 
Ancak 18.08.2014 tarihli 29092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı Kararname ile Muğla İlindeki Bağlantı İdarelerimizin yeni kurulan Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına verilmesi nedeniyle Müdürlüğün mevcut iş, bilgi, belge, takipli dosya ve demirbaşlarının Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne devir-teslim işlemleri devam etmektedir.
Bodrum Gümrük Müdürlüğü ana hizmet binası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Milas-Bodrum Havaalanı içerisinde gümrüğe ayrılan binada hizmet vermekte iken; 24/05/2012 tarihinde Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün kurulması üzerine bu binadan taşınmış ve bir süre Bodrum Mantarburnu mevkiindeki Bodrum Yolcu Limanında hizmet verdikten sonra, 24.10.2013 tarihinden itibaren Bodrum şehir merkezi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan Bakanlığımıza tahsisli binada hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca Bodrum Belediye İskelesi, Mantarburnu Bodrum Yolcu Limanı, Yalıkavak ve Turgutreis Yat Limanlarında işletici firmalar tarafından gümrüğe tahsis edilen yerlerde faaliyetini sürdürmektedir
 
Sınıfı
Bodrum Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
  
Faaliyet Alanı
Bölgenin turizm yöresi olması nedeniyle özellikle turizm sezonunda; Bodrum Belediye İskelesi, Turgutreis Yat Limanı, Yalıkavak Yat Limanı ve Bodrum Yolcu Limanından deniz yoluyla ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan yolcuların gümrük işlemleri ile yat işlemleri, yat ihracatı ve ithalatı, yabancı bayraklı yatlara verilen parça, yakıt ve kumanya işlemleri ve Bodrum PTT Müdürlüğüne yurt dışından posta yoluyla gelen eşyanın gümrük işlemleri Müdürlükçe yerine getirilmektedir. 

En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Yat, Yat Aksam ve Parçaları,  
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Yakıt,  Kumanya,  Yedek Parça, Yat Aksam ve Parçaları, Mutfak Ekipmanları 
İletişim
Bodrum Gümrük Müdürlüğü Cumhuriyet cad. No:4 
                                                         Bodrum/Muğla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : bodrumgumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       bodrumgumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                       e-posta: izmbodgummd@gtb.gov.tr

Tel        : (0 252) 313 55 85
Faks    :  (0 252) 316 10 79