Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
 


Kuruluşu
Antalya Havalimanı 14.10.1980 tarihinde Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü bağlantısı Antalya Gümrük Müdürlüğüne bağlı İdare Memurluğu olarak kurulmuş, 26.08.1983 yılında Baş Memurluk olmuştur. 15.01.1989 tarihli, 20050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla ise Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlanmıştır. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
 
İşletici kuruluşu Fraport AG ve IC İçtaş’ın ortak teşebbüsü olan ICF Airport olup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen’dir.
 
Sınıfı
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. 

Faaliyet Alanı
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 1 sınıf Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Özellikle bitki ve bitkisel ürün ithali, bitki ve bitkisel ürün ihracı, hayvansal ürün ithali ve ihracı ile gıda ihracı yapılmaktadır. Diğer taraftan, uçak şirketlerinin Antalya Havalimanından dış seferlerinin yoğun olması nedeniyle yolcu işlemleri (tax free, özel fatura işlemleri gibi.) ile Antalya'nın tarihsel, kültürel ve turistik bir yöre olması nedeniyle özellikle ATA Karnesi ile giriş işlemleri deyapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Tohum, Tıbbi malzeme, Uçak aksamı, Tarımda kullanılan Makine ve aksamı, Gübre
 
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Kesme yaş çiçek, Yakıt ve kumanya, Hazır Giyim Eşyası, Tüfek mensucat
 
İletişim
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Antalya Havalimanı C Terminali 
Antalya
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) :
antalyahavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       antalyahavalimanigumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                       e-posta : anthvlgm@gtb.gov.tr

Tel        : (0242) 330 30 30
Faks     : (0242) 330 33 35