Antalya Gümrük Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
Müdürlüğümüzün fiziksel yapısı, ilk kuruluş tarihi bilinmemekle beraber Cumhuriyetin ilk yıllarından (1934 yılı) Mersin Başmüdürlüğünden alınarak 1971 yılına kadar merkeze bağlı müdürlük olarak, 05.02.1954 tarihli, 4/2364 sayılı BKK ile Deniz Hudut Kapısı olarak ilan edilmiştir. Mersin Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmekte iken, 05/01/1989 tarih ve 20050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararla Antalya Gümrükler Başmüdürlüğünün kurulması üzerine Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetine devam etmiştir. 22/11/2011 tarih, 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında kurulan Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne [Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile birleşerek] bağlanmış olup, Antalya Gümrük Müdürlüğü olarak mülkiyeti Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait olan binanın zemin ve 2. katlarında faaliyetine devam etmektedir.

Sınıfı
Antalya Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. 05.02.1954 tarihli, 4/2364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Deniz Hudut Kapısıdır
Faaliyet Alanı
Antalya Gümrük Müdürlüğü 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresidir. Özellikle bitki ve bitkisel ürün ithali, bitki ve bitkisel ürün ihracı, gıda ithali ve ihracı yapılmaktadır. Diğer taraftan, yolcu giriş çıkış işlemleri, yat işlemleri ve posta işlemleri de yapılmaktadır. Bununla birlikte, Antalya ilinin turizm yöresi olması nedeniyle, geçici ithalat kapsamında ev eşyası ve naklihane işlemleri yapılmakta olup, ayrıca yabancı plakalı araçların geçici ithalat rejimi kapsamında MA plakası alarak misafir araç statüsünde kullanılması ile ilgili gümrük işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünce yapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar

Motorin, Gübre, Plastik Hammaddeler, Taş Kömürü, Tohum
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Mermer, Yaş Sebze-Meyve, Ferrokrom, Çimento, Ahşap Ürünler
İhtisas Uygulamaları
  • Mobilya İhtisas Gümrüğü (Gümrük Genel Tebliği) (Gümrük İşlemleri) (Seri No:116) (03.10.2014 tarihli, 19138 Sayılı Resmi Gazete)
  • Gübre İhtisas Gümrüğü (Gümrük Genel Tebliği) (Gümrük İşlemleri) (Seri No:95) (18.08.2012 tarihli, 28388 Sayılı Resmi Gazete)
  • Düz Cam İhtisas Gümrüğü (Gümrük Genel Tebliği) (Gümrük İşlemleri) (Seri No:97) (04.09.2012 tarihli, 28401 Sayılı Resmi Gazete)
  • Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas Gümrüğü (Gümrük Genel Tebliği) (Gümrük İşlemleri) (Seri No:99) (30.10.2012 tarihli, 28452 Sayılı Resmi Gazete)
  • Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdarelerini İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ) (05.10.2013 tarihli, 28786 Sayılı Resmi Gazete)
İletişim
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Liman Mahallesi Liman 2. Cad.
Tasiş Binası No:28
Antalya
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) :
antalyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                      e-posta: antantgm@gtb.gov.tr
Tel      : 242 259 13 24
Faks  : 242 259 13 26