Alanya Gümrük Müdürlüğü

ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluşu
Alanya Gümrük Müdürlüğü'nün Layiha defterinin incelenmesi sonucu 1930'lu yıllarda Gümrük İdare Memurluğu olarak hizmet verdiği anlaşılmakla birlikte, kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Alanya Gümrük Müdürlüğü, 1989 yılında Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştır. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
 
Sınıfı
Müdürlüğümüz, Bakanlık Makamının 09.08.2017 tarihli ve 27137933 sayılı Onayı kapsamında “A sınıfı gümrük idaresi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca 04/08/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmi Gazete’ de, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)” ve “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ değişiklikleri ile birlikte, Müdürlüğümüz sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

  
Faaliyet Alanı

  • Bakanlık Makamının 09.08.2017 tarihli ve 27137933 sayılı Onayı kapsamında Müdürlüğümüz “A sınıfı gümrük idaresi” olarak belirlenmiş olması nedeniyle, Müdürlüğümüzde İthalat, İhracat, Transit  v.b. işlemler yapılmaya başlanmıştır.
 
  • Müdürlüğümüz sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.
 
  • Müdürlüğümüz Alanya Yat Limanında yabancı bayraklı yatların giriş-çıkış ve kışlamaya alınması ve çıkarılması işlemlerini yürütmektedir.
 
  • Özel Kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı, devir ve taşıtsız yurt dışına çıkış işlemlerine ilişkin talepler Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
 
  • Müdürlüğümüz görev sahası içerisindeki Alanya Limanında Mayıs-Ekim dönemlerinde K.K.T.C. Girne Limanı ile Alanya limanı arasında tarifeli yolcu taşımacılığı seferleri (2014 Yılı itibariyle sona erdi) ile yıl boyunca aralıklı olarak transit yolcu taşıyan ve günü birlik gelen ve giden yabancı bayraklı kruvazör gemileri seferleri yapılmakta olup, Müdürlüğümüzce bahse konusu gemilerde bulunan yolculara ait eşyaların gümrük işlemleri ile 2013/28 sayılı Genelge uyarınca bu gemilere verilen transit beyannamesi muhteviyatı gıda maddeleri ve gemi donatım malzemeleri ile iç pazardan temin edilen Kumanya teslimine ilişkin fatura muhteviyatı eşyaların teslimi işlemleri ikmal edilmektedir.
 
  • Müdürlüğümüzce 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca dava dosyaları takip edilmektedir.
 
  • 2009 yılında uluslararası uçuş trafiğine açılan Gazipaşa Havalimanında yolculara ait gümrük işlemleri ile 2013/28 sayılı Genelge uyarınca uçaklara teslim edilen kumanya ve ihrakiyelerin gümrük işlemleri yürütülmektedir.
 
  • Bununla birlikte, Gazipaşa Havalimanı Gelen ve Giden Yolcu Salonunda ATÜ Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin işleticisi olduğu C070400151 ve C070400152 kod numaralı giriş ve çıkış gümrüksüz satış mağazaları Müdürlüğümüz denetimi altında faaliyet göstermektedir. 

.
 
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Lpg, Türk Bayrağına Geçen Yat, Naklihane Eşyası 

 
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Jet-a Tipi Yakıt (2007/23 Sayılı Genelge Kapsamında), Nar - Meyve, Hıyar - Sebze, Kumanya, Patlıcan - Sebze

 
İletişim
Alanya Gümrük Müdürlüğü
Sugözü Mah. 1016. Sk. Akbulut Apt. No: 2 Daire 3-4 07400 Alanya-Antalya

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : alanyagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       alanyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                     e-posta  : antalagm@gtb.gov.tr

Telefon  : (0242) 5136461 
Faks       : (0242) 5191180